Projekt 6: Kollogården Strand, Barnens Ö

Bestå

Bestå

Milltex Prestanda

Milltex Prestanda

Under våren 2017 var Alcro Färgfonden med och förverkligade ommålningen av kollogården Strand på Barnens Ö. Här kan du följa arbetet med färgsättning och ommålning. Scrolla ner för att ta del av projektet från start.

Alcro Färgfondens projekt på Barnens Ö är klart och sommarens första kollogäng har varit där. Vad barnen tycker om sitt ommålade kollo? Hör Diego och Selma berätta.

Barn i övervåningssäng Ingång Rum med sängar Barn på loft Hus i skog

Det som från början var en ganska sliten och nedgången byggnad har fått en färgmässig totalrenovering under våren. Med ett vädertåligt yttre och ett fantasifullt inre hoppas vi att kollogården Strand ska fortsätta vara en magisk plats i många år framöver.

Färgsättningen på Strand har lite olika karaktär beroende på om man befinner sig inne i eller utanför byggnaden. Utsidan får en klassisk och somrig grön nyans som passar byggnadens placering och naturen runt omkring. Knutarna blir grå och fönsterbågarna styrker vi med Alcrokulören Kvällsblå. Alla utomhuskulörer har en viss svärta i sig — ”smutsiga” som man säger på fackspråk — för att bättre harmonisera med omgivande natur. En allt för klar kulör sticker lätt i ögonen när den målas upp på större ytor utomhus. Det kan vara bra att tänka på om du ska måla om ditt eget hus.

Insidan på Strand blir mer spontan och lekfull, som en glasskiosk eller ett tivoli, men ändå väl genomtänkt och harmonisk. Bland bilderna nedan hittar du ett urval av de kulörer vi har använt både ute och inne.

Kulör Kulörer Barnens ö Barnens ö Barnens ö Barnens ö Barnens ö

Trots nyckfullt vårväder har våra målarvolontärer hittat tillfällen att tvätta, skrapa och grundmåla utsidan på Strand.  Samtidigt har arbetet invändigt fortsatt enligt plan med förarbete och målning i de sju sovrummen, allrum och loft. Under en dag i början av april bjöd vi ut några av barnen på kollot att vara med och måla.

Olika färger Barn målar Tre barn målar Hus på hösten Målare på kafferast Målare målar Två barn målar Barn målar tak Gruppbild barn

Varje sommar kommer hundratals barn till Barnens Ö för att leva lägerliv och träffa kompisar. Strand är en av de mest populära gårdarna, men stort slitage i kombination med lite pengar har gjort det tufft med underhållet. Kort sagt, ett perfekt uppdrag för Alcro Färgfonden!

Tillsammans med fastighetsskötaren Inge och ett lokalt team målare kommer vi under våren att färgsätta och måla om både in- och utsida på Strand. Målet är att allt ska vara klart när den första kullen barn anländer i juni.

Beach house AlcroFargfond_1-278 Stor hall Loft Sängar Garderober Klotter Penseldrag Färgburkar