Alcro färgfonden

Alcro Färgfonden är ett initiativ där vi ger allmänheten möjlighet att förverkliga samhällsnyttiga måleriprojekt. I korthet innebär det att Alcro bjuder på färgen vid ommålning av exempelvis slitna asylboenden, bortglömda föreningslokaler eller mörka gångtunnlar. Vi kan tyvärr inte sponsra privata projekt som ommålning av villor, lägenheter och sommarstugor.

VARFÖR STARTADE ALCRO FÄRGFONDEN?

På Alcro funderar vi ständigt på hur vår verksamhet påverkar miljö, ekonomi och samhälle, och hur vi kan verka mer hållbart inom dessa områden. Alcro Färgfonden startar vi som en del av vårt hållbarhetsarbete. Att återinvestera resurser i det samhälle vi verkar i är en medveten strategi för att stärkas och utvecklas som företag.

HUR FUNKAR ALCRO FÄRGFONDEN?

Till Färgfonden har vem som helst kunnat ansöka med ett samhällsnyttigt måleriprojekt. Därefter har en jury med representanter från Alcro valt ut vilka projekt vi kan stötta. Om ditt projekt har väljs ut får du hämta färg och tillbehör hos din närmaste Alcroåterförsäljare. Alla utvalda projekt dokumenteras – i vissa mer noggrant för att kunna användas som innehåll i Alcro:s marknadsföring. På grund av rådande omständigheter har vi just nu pausat vidare anmälningar till Färgfonden.

VAD ÄR EN MÅLARVOLONTÄR?

Yrkesmålare kan engagera sig ideellt i Alcro Färgfonden genom att bli målarvolontärer. Det hela är mycket enkelt: Om det dyker upp ett projekt i det område målaren är verksam ser vi till att koppla ihop beställare och målarvolontär för eventuellt samarbete. Helt frivilligt förstås.